Ezop

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest Ezop.

Każdy człowiek na świecie, na­wet w cier­pieniu kocha życie. 

cytat
zebrał 112 fiszek

Kto pod kim dołki ko­pie, sam w nie wpada. 

cytat
zebrał 55 fiszek

Naj­większy jest ból, gdy ra­ny za­dają najbliżsi. 

cytat
zebrał 23 fiszki

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Bo­ga nie można oszukać. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Sios­trą roz­koszy jest smutek. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Zaw­sze jest człowiek bar­dziej cier­pięcy od ciebie. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Często cier­pienia dają ludziom pouczenie. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nie­szczęśli­wi z cier­pień dru­gich od­noszą pociechę. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność