Ewa M.

Autor

*Jeśliś nie szalał, jeśliś nie bluźnił, nie znasz różnicy między dniem a nocą.*
/nie znam autora/

Konto utworzone  16 września 2023 roku
1 konto
Ewa M.
jeden tekst 60
Wszystkie teksty