Erich Maria Remarque (Paul Remarque)

Zgro­madzi­liśmy 90 cytatów, których auto­rem jest Erich Ma­ria Re­mar­que (Paul Re­mar­que).

Sa­mot­ność nie ma nic wspólne­go z bra­kiem towarzystwa. 

cytat dnia z 11 stycznia 2010 roku
zebrał 482 fiszki

Nikt nie wy­daje się bar­dziej ob­cy niż ktoś, ko­go się kiedyś kochało. 

cytat dnia z 12 stycznia 2010 roku
zebrał 208 fiszek

Za głośno? Co jest za głośne? Tyl­ko cisza. Cisza, w której się człowiek roz­pa­da jak w próżni. 

cytat dnia z 14 kwietnia 2011 roku
zebrał 147 fiszek

I tyl­ko w jed­nym różni­cie się od Bo­ga - Bóg wie wszys­tko, a wy wszys­tko wiecie lepiej. 

cytat dnia z 24 grudnia 2010 roku
zebrał 123 fiszki

Deszcz - naj­star­sza kołysan­ka świata. 

cytat dnia z 12 maja 2011 roku
zebrał 116 fiszek

Sa­mot­ność, praw­dzi­wa sa­mot­ność bez złudzeń, to stan pop­rzedzający obłęd lub samobójstwo. 

cytat dnia z 2 stycznia 2013 roku
zebrał 114 fiszek

Jeżeli nap­rawdę nic nie można po­radzić, po co dop­ro­wadzać się do obłędu? 

cytat dnia z 26 listopada 2010 roku
zebrał 112 fiszek

Tam na górze, za zim­ne tkwią na­gie gwiaz­dy. Jak łat­wo za­marznąć w sa­mot­ności! Na­wet w upał. Nig­dy, gdy jest się we dwoje. 

cytat dnia z 17 sierpnia 2010 roku
zebrał 109 fiszek

Im mniej człowiek wie, tym łat­wiej mu żyć. Wie­dza da­je mu wol­ność, ale unieszczęśliwia. 

cytat dnia z 27 lutego 2013 roku
zebrał 89 fiszek

Miłość to nie staw, w którym można zaw­sze od­na­leźć swój od­bi­cie. Miłość ma swo­je przypływy i odpływy. Ma też swo­je roz­bi­te okręty, za­topione mias­ta, ośmior­ni­ce, burze i skrzy­nie złota i pe­reł. A perły leżą głęboko. 

cytat dnia z 14 października 2011 roku
zebrał 88 fiszek

Erich Maria Remarque (Paul Remarque)

 
Erich Maria Remarque (Paul Remarque)

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Erich Maria Remarque (Paul Remarque)

Autorzy na literę
Q R S
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Erich Ma­ria Re­mar­que (Paul Re­mar­que) » autor: Michał Szyksznian

Aktywność