Epiktet z Hierapolis

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Epik­tet z Hiera­polis.

Nie skar­by są przy­jaciółmi, ale przy­jaciel skarbem. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Tyl­ko ludzie in­te­lek­tual­nie roz­wi­nięci są wolni. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Niepo­koją nas nie rzeczy, lecz nasze mniema­nia o rzeczach. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność