Emil Ludwig

Zgro­madzi­liśmy 4 cytaty, których auto­rem jest Emil Lud­wig.

Nig­dy nie za­wodząca pa­mięć - oto ar­ty­leria, która bro­ni for­te­cy swe­go mózgu. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Czyż ko­niec przys­to­sowu­je się do początku? 

cytat
zebrał 2 fiszki

Jakże trud­no jest wznieść się! 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Pa­pież wyg­na­ny jest mo­ral­nie potężniej­szy niż wyklinający. 

cytat
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność