22 maja 2016 roku, godz. 00:20 26,9°C
krysta krystyna
 23 maja 2016 roku, godz. 1:22

:)
Dobranoc Emilio i Yestem.

 12 maja 2016 roku, godz. 00:19 13,4°C
Emilia Szumiło Emilia
 13 maja 2016 roku, godz. 12:56

dziękuję

 16 lutego 2016 roku, godz. 4:59 13,8°C
fyrfle Mirek
 16 lutego 2016 roku, godz. 8:11

Kto z tej profesury tutaj wie z jakiej to książki i że w ogóle z książki.

Emilia Szumiło

Autor

Autor nie musi byś podmiotem. Nie zgaduj, nie snuj domysłów, nie ujednolicaj. Teksty to przemyślenia, inspirowane również twoim życiem, filmem, wierszem, historią. Wszystkie prace mojego autorstwa objęte są prawami autor­skimi. W ce­lu jakiegokolwiek korzystania z nich (kopiowanie, publikowanie, drukowanie) wy­maga­na jest pi­sem­na zgo­da. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Konto utworzone  17 stycznia 2010 roku

Zeszyty

1. Listy własne

Zbiór listów mojego autorstwa pisanych wierszem i prozą.

2. Treny własne

Lamentacje, nostalgie,

3. Religijne własne

Prace inspirowane poglądami religijnymi.

I. Pamiętaj o tym

myśli, poezja, proza warte zapamiętania

II. Humor

naprawdę zabawny

III. Użyj jako cytatu

to co mi się spodobało

1 konto
Emilia Szumiło
4 teksty
Wszystkie haiku