Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)

Zgro­madzi­liśmy 4 cytaty, których auto­rem jest Eliot Geor­ge Eliot (Ma­ry Ann Evans).

Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Nies­kończo­na roz­pacz nie is­tnieje, nad­chodzi z pier­wszym mo­men­tem wiel­kiego smut­ku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cier­pieć i być uz­dro­wionym, roz­paczać i od­kryć nadzieję. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Nic nie jest tak dob­re jak to się wcześniej wydawało. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Szczęście jest opasłą obojętnością dla cudzych trosk. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność