Edward Stachura

Zgro­madzi­liśmy 37 cytatów Ed­warda Stachu­ry.

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 

cytat dnia z 29 stycznia 2010 roku
zebrał 532 fiszki

Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. 

cytat dnia z 13 marca 2012 roku
zebrał 223 fiszki

Wszys­tko mnie bo­li, gdzie byś mnie nie dot­knął, to mnie bo­li. Gdzie byś nie strze­lił, to tra­fisz we mnie. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2012 roku
zebrał 196 fiszek

Stojąc w miej­scu też można zabłądzić. 

cytat dnia z 30 lipca 2011 roku
zebrał 176 fiszek

Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. 

cytat dnia z 21 marca 2010 roku
zebrał 172 fiszki

Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 

cytat
zebrał 168 fiszek

Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze. 

cytat dnia z 25 sierpnia 2011 roku
zebrał 164 fiszki

Nie zna sma­ku praw­dzi­wego życia, kto przez tu­nel sa­mot­ności się nie przeczołgał. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2009 roku
zebrał 139 fiszek

Dla wszys­tkich star­czy miej­sca pod wiel­kim dachem nieba. 

cytat dnia z 21 maja 2011 roku
zebrał 121 fiszek

Przeklęty bądź, ze­garze, w którym czas nie może być cofniony. 

cytat dnia z 1 listopada 2012 roku
zebrał 107 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

21 czerwca 2016, 12:02onejka sko­men­to­wał tek­st Był w li­ceum je­den [...]

21 czerwca 2016, 10:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Był w li­ceum je­den [...]