Dorota Terakowska

Zgro­madzi­liśmy 84 cytaty, których auto­rem jest Do­rota Te­rakow­ska.

…wład­cy rządzą ludźmi, praw­da? Więc sa­mi są ludźmi. Wład­ca nie jest za­tem władcą dla władzy, ale dla ludzi. Wszys­tko, co ro­bi, po­win­no służyć ich dobru… 

cytat
zebrał 3 fiszki

Skazę no­si w so­bie ten spośród ludzi, który nie pot­ra­fi współczuć niedo­li in­nych i nie chce ulżyć ich cier­pieniom. I nie ma znacze­nia, czy będzie on zwykłym człowiekiem czy królem. Zaw­sze pozostanie [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 3 fiszki

Dos­ko­nałość jest zim­na i boi się zbliżenia. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Naw­ra­cając się nie wol­no czuć żalu i współczu­cia wo­bec naw­ra­canych. Naj­bar­dziej szkod­li­we są wszel­kie wątpliwości. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Dorota Terakowska

 
Dorota Terakowska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Poczwar­ka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Do­rota Te­rakow­ska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2015, 06:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiado­mo, co [...]

8 sierpnia 2015, 19:43tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 19:30tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:58tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 18:46tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 09:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

8 sierpnia 2015, 06:33tom8grab sko­men­to­wał tek­st Ludzkie łzy to z [...]

2 marca 2015, 20:46Naomik sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]

2 marca 2015, 10:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st [...] wiem, że tak [...]