19 stycznia 2020 roku, godz. 17:53 2,2°C

diagonalny

Autor

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj
[...]

mowa jest złotem, a milczenie owiec

Konto utworzone  9 lipca 2019 roku
diagonalny
72 teksty
Wszystkie anegdoty, str. 3