7 lutego 2020 roku, godz. 18:58 4,0°C
 7 lutego 2020 roku, godz. 15:48 1,9°C

diagonalny

Autor

Nie przybieraj sobie słów i obrazów do siebie... i w nich nie zamykaj
[...]

mowa jest złotem, a milczenie owiec

Konto utworzone  9 lipca 2019 roku