Denis Diderot

Zgro­madzi­liśmy 12 cytatów, których auto­rem jest De­nis Di­derot.

Jeśli ktoś przed tobą ob­ma­wia ko­goś, przed in­ny­mi obmówi ciebie. 

cytat dnia z 25 maja 2016 roku
zebrał 30 fiszek

Jak się spot­ka­li? Przy­pad­kiem, jak wszyscy. 

cytat dnia z 5 kwietnia 2017 roku
zebrał 19 fiszek

Praw­dzi­wa przy­jaźń is­tnieje wte­dy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przy­jaźń jest je­go naj­większym skarbem. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Niekiedy człowiek oka­zuje więcej ge­niu­szu w swym błędzie, niż przy od­kry­waniu prawdy. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Te­mu, kto ofiaro­wał ci kroplę wo­dy, zapłać nie wy­sychającym nig­dy źródełkiem. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Nicze­go równie trud­no nie prze­bacza się ko­muś co je­go zalet. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Trzy czwar­te życia tra­wimy na chce­niu bez uczyn­ku i na uczyn­kach bez chcenia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Biada te­mu, o kim mówią za wiele. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Gdy niechęć sta­je się niena­wiścią, rzeczy tracą cel i miarę. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Le­piej zużywać się niż rdzewieć. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Denis Diderot

 
Denis Diderot

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Denis Diderot

Autorzy na literę
C D E
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: De­nis Di­derot » autor: Michał Szyksznian

Aktywność