2 maja 2019 roku, godz. 21:15 9,9°C 1
yestem yestem
 3 maja 2019 roku, godz. 00:13

A to mi się podoba.

Dobranoc :)

 21 kwietnia 2019 roku, godz. 21:17 7,7°C 5
yestem yestem
 21 kwietnia 2019 roku, godz. 23:33

Obowiązki często zasłaniają to, co ważne.
Jest jeszcze czas, by posprzątać bałagan w sobie.
Pozdrawiam. :)

 21 lutego 2019 roku, godz. 21:11 12,7°C 0
sprajtka Ala
 24 lutego 2019 roku, godz. 11:58

NIC nie słyszę...

 17 stycznia 2019 roku, godz. 21:26 10,0°C 7
fyrfle Mirek
 18 stycznia 2019 roku, godz. 11:15

Ostatnio w moim życiu zaistnieli inżynierowie artyści, wraz ze swoją skomplikowaną niezrozumiałą poezją,

 12 grudnia 2018 roku, godz. 21:56 3
.

danioł

Autor

https://www.facebook.com/MataTaoDao/

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku

2020-05-07, godz. 4:17

2020-05-06, godz. 16:28

kati75 polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-06, godz. 16:27

Radziem polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-06, godz. 16:26

Radziem wskazał(a) tekst ciało starzeje się by [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: danioł

2020-05-06, godz. 16:19

kati75 wskazał(a) tekst ciało starzeje się by [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: danioł

2020-05-04, godz. 15:17

rudolf88 polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-04, godz. 0:17

one drop for all polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-02, godz. 12:17

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-04-18, godz. 22:36

sand dodał(a) do zeszytu tekst tak bar­dzo [...] autorstwa danioł

2020-01-04, godz. 14:10

.Rodia skomentował(a) tekst poczucie istnienia [...] autorstwa danioł