danioł

Autor

https://www.facebook.com/MataTaoDao/

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku

2020-05-07, godz. 4:17

2020-05-06, godz. 16:28

kati75 polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-06, godz. 16:27

Radziem polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-06, godz. 16:26

Radziem wskazał(a) tekst ciało starzeje się by [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: danioł

2020-05-06, godz. 16:19

kati75 wskazał(a) tekst ciało starzeje się by [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: danioł

2020-05-04, godz. 15:17

rudolf88 polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-04, godz. 0:17

one drop for all polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-02, godz. 12:17

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-04-18, godz. 22:36

sand dodał(a) do zeszytu tekst tak bar­dzo [...] autorstwa danioł

2020-01-04, godz. 14:10

.Rodia skomentował(a) tekst poczucie istnienia [...] autorstwa danioł