11 sierpnia 2019 roku, godz. 22:24

poczucie istnienia zdradza brak bytu

sprajtka Alice
 12 sierpnia 2019 roku, godz. 4:42

Od bytu do odbytu...

 11 sierpnia 2019 roku, godz. 22:12

odnajdywanie nie polega na szukaniu, a gubieniu

diagonalny szept
 11 sierpnia 2019 roku, godz. 23:58

nie ma fal, to i nie ma wiatru

zgub dla mnie stówę

 11 sierpnia 2019 roku, godz. 21:53

bóg kocha nawet szatana

sprajtka Alice
 14 sierpnia 2019 roku, godz. 18:25

"gób"...miłość

 8 sierpnia 2019 roku, godz. 22:19

by zejść z krzyża musisz umrzeć

danioł daniel
 11 sierpnia 2019 roku, godz. 21:57

być może

 8 sierpnia 2019 roku, godz. 22:17

bóg mieszka tam gdzie boisz się pomyśleć

 8 sierpnia 2019 roku, godz. 22:16

walcząc z szatanem pogódź się z przegraną, chcąc zwyciężyć uznaj go w sobie

danioł daniel
 11 sierpnia 2019 roku, godz. 21:49

ja myślę, że w ogóle nie powinienem

pisać

bo pierwszej osoby już nie mam

 8 sierpnia 2019 roku, godz. 22:15

prawda to zapomnienie w którym nie ma oszusta

 31 lipca 2019 roku, godz. 00:06
 Tekst dnia 6 sierpnia 2019 roku

prawda jest tam gdzie kłamiesz

.Rodia marek
 16 sierpnia 2019 roku, godz. 9:09

a ja podam przykład z amerikan bjuti, o starszym wojskowym, który wypierał prawdę o swojej orientacji

w tych myślach jest zazwyczaj tyle prawy ile dowodów na jej poprawcie i w drugą stronę

ja staram się trzymać zasady "piłeś nie pisz", bo można się później najeść

 18 lipca 2019 roku, godz. 21:52

szukając boga w grzechu odnajdziesz cnotę

Niusza Daria
 20 lipca 2019 roku, godz. 00:15

To zawsze jakaś alternatywa! Hmm...

 26 maja 2019 roku, godz. 21:51

głosując zrzucasz jedynie odpowiedzialność za rzeczywistość na lub nie wybranych

piórem2 Bożena
 26 maja 2019 roku, godz. 22:00

Skomplikowane.

 26 maja 2019 roku, godz. 21:36

jeżeli tylko wybierając jesteś w stanie wygrać, właśnie przegrywasz

sprajtka Alice
 27 maja 2019 roku, godz. 13:40

Jak zrzutka to zrzutka...

 25 maja 2019 roku, godz. 22:28

nie chodzi o to byś nie grzeszył lecz nie nazywał tego cnotą

 13 maja 2019 roku, godz. 17:34

tak bar­dzo przyz­wycza­jono nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda

 12 maja 2019 roku, godz. 22:05

czysty mózg nie boi się prania

Cris Cris
 13 maja 2019 roku, godz. 8:12

może wypłowieć
:)

 11 maja 2019 roku, godz. 22:11

wol­ność słowa ja­wi się tym, że mil­cząc jes­teś bardziej słyszany

danioł

Autor

https://www.facebook.com/MataTaoDao/

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone 22 lutego 2010 roku

przedwczoraj, godz. 9:09

.Rodia skomentował(a) tekst prawda jest tam gdzie [...] autorstwa danioł

przedwczoraj, godz. 7:27

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst poczucie istnienia [...] autorstwa danioł

2 dni temu, godz. 18:25

sprajtka skomentował(a) tekst bóg kocha nawet szatana autorstwa danioł

2019-08-13, godz. 7:13

piórem2 skomentował(a) tekst bóg kocha nawet szatana autorstwa danioł

2019-08-12, godz. 4:42

sprajtka skomentował(a) tekst poczucie istnienia [...] autorstwa danioł

2019-08-12, godz. 0:01

diagonalny skomentował(a) tekst bóg kocha nawet szatana autorstwa danioł

2019-08-11, godz. 23:58

diagonalny skomentował(a) tekst odnajdywanie nie polega [...] autorstwa danioł

2019-08-11, godz. 22:35

piórem2 skomentował(a) tekst bóg kocha nawet szatana autorstwa danioł

2019-08-11, godz. 22:24

danioł dodał(a) nowy tekst poczucie istnienia [...]

2019-08-11, godz. 22:17

danioł skomentował(a) tekst Jestem ujęta między [...] autorstwa CierpkaWoda