8 marca 2019 roku, godz. 22:39

jedynie głupiec pragnie mądrości

yestem yestem
 9 marca 2019 roku, godz. 3:58

Raczej pragnie talentu opowiadania głupot, by innym zdawały się mądrością. :)

 7 marca 2019 roku, godz. 21:30

panie nie umiem się modlić

ale mogę ci napisać
panie
nie umiem w ciebie wątpić
a bluźnić

tam gdzie mnie ciągałeś
po tych herezjach
gdzie sobie krzyżem [...]

 7 marca 2019 roku, godz. 21:16

to co jesteś w stanie zrozumieć, jest częścią tego co nie ma żadnego znaczenia

 7 marca 2019 roku, godz. 20:15

praca nad sobą nie polega na stawaniu się lepszym, a raczej pozwoleniu sobie na bycie złym

 7 marca 2019 roku, godz. 19:56

żadna praca, prócz tej nad sobą, nie hańbi

yestem yestem
 7 marca 2019 roku, godz. 20:36

Rozumiem, w takim razie masz fisha. :)

 7 marca 2019 roku, godz. 19:28

mądrość nie lubi młodości, bo ta nie akceptuje śmierci

yestem yestem
 7 marca 2019 roku, godz. 22:28

Rozumiem, jeśli doświadczenie uznajesz za element mądrości, to zgoda, zdobywa je się za wiekiem, ale też indywidualnie, ktoś młodszy może mieć więcej doświadczenia w danej dziedzinie i jest mądrzejszy.
Natomiast akceptacja śmierci już z mądrością nie ma nic wspólnego, akceptacja w Twoim sensie, czyli miłość do śmierci. ;)

 3 marca 2019 roku, godz. 21:38

trwałość opiera się na zmianie

oszi3 Michał
 4 marca 2019 roku, godz. 14:01

Powiedz to swojej Kobiecie:) oczywiście żartuje, a myśl mi się bardzo podoba...

 3 marca 2019 roku, godz. 21:16

świat, który budujesz jest tobą, którego niszczysz

 2 marca 2019 roku, godz. 19:09

najniebezpieczniejszym zagrożeniem, przed którym powinieneś chronić własne dziecko, jesteś ty sam

yestem yestem
 3 marca 2019 roku, godz. 22:24

Naj­niebez­pie­czniej­szym zag­rożeniem, przed którym po­winieneś się chro­nić jest włas­ne dziec­ko. Prawda, że też zadżebiste? :))

 1 marca 2019 roku, godz. 21:45

z życiem jest jak z pisaniem, każdy zna litery i słowa, ale mało kto jest poetą

 1 marca 2019 roku, godz. 21:19

czasem czuję, że mam w d u p i e całe g ó w n o tego świata

oszi3 Michał
 4 marca 2019 roku, godz. 14:44

Każdy z nas ma jakieś odczucia, a myślę że to bardzo powszechny stan biorąc pod uwagę rozmiar szamba ten stan jest uzasadniony ale nie jeden się wzbogacił na swoim oborniku:)

 1 marca 2019 roku, godz. 21:18
.
 28 lutego 2019 roku, godz. 21:00

córka usypia żonę

chodzę
z konta w kont
akt
takt
tak elektryczny
poraża

pożera że całe to zewnętrzne
i już nie jestem
sobą
czyli udawaniem
a ka
pustką
pit mnie pochłania

na gdzieś kartki krawędź
odnotowany
na
później co nie ma
od
bytu tła

M44G Marjan
 28 lutego 2019 roku, godz. 22:19

Cie kawy Ty tu Ł

 27 lutego 2019 roku, godz. 21:19

albo biorę 500+, albo narzekam na pis

fyrfle Mirek
 19 kwietnia 2019 roku, godz. 22:11

Z perspektywy czasu widać, że powinni te pieniądze dostać udzie pracujący w postaci podwyżek pensji w budżetówce, bo często gęsto urzędnicy pracujący nad bardzo rogramami gospodarczymi zarabiają 2100 sto złotych netto i mają 20 lat stażu pracy. Na początku byłem entuzjastycznie nastawiony do 500 plus, ale moja wiedz była mikra. Niestety skończyło się to strajkiem chocby nauczycieli.

 27 lutego 2019 roku, godz. 21:07

to czego nie możesz kupić jest za darmo

yestem yestem
 28 lutego 2019 roku, godz. 18:26

Kiedyś o tym pisałem. Tak. Jest za darmo, ale trzeba oddać wszystko.
Pozdrawiam. :)

danioł

Autor

https://www.facebook.com/MataTaoDao/

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone 22 lutego 2010 roku

3 dni temu, godz. 0:51

MyArczi dodał(a) do zeszytu tekst i wiem że uwierzysz bo [...] autorstwa danioł

2019-08-25, godz. 10:22

sprajtka skomentował(a) tekst świadomość to [...] autorstwa danioł

2019-08-25, godz. 1:50

Julka 10 skomentował(a) tekst świadomość to [...] autorstwa danioł

2019-08-25, godz. 0:21

sprajtka skomentował(a) tekst świadomość to [...] autorstwa danioł

2019-08-24, godz. 23:58

Julka 10 skomentował(a) tekst świadomość to [...] autorstwa danioł

2019-08-23, godz. 8:37

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst jeżeli tylko [...] autorstwa danioł

2019-08-23, godz. 8:35

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst prawda jest tam gdzie [...] autorstwa danioł

2019-08-23, godz. 8:33

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst by zejść z krzyża [...] autorstwa danioł

2019-08-16, godz. 9:09

.Rodia skomentował(a) tekst prawda jest tam gdzie [...] autorstwa danioł

2019-08-16, godz. 7:27

nicola-57 dodał(a) do zeszytu tekst poczucie istnienia [...] autorstwa danioł