8 marca 2019 roku, godz. 22:39 5,3°C 0
yestem yestem
 9 marca 2019 roku, godz. 3:58

Raczej pragnie talentu opowiadania głupot, by innym zdawały się mądrością. :)

 7 marca 2019 roku, godz. 19:56 8,4°C 9
yestem yestem
 7 marca 2019 roku, godz. 20:36

Rozumiem, w takim razie masz fisha. :)

 7 marca 2019 roku, godz. 19:28 8,7°C 2
yestem yestem
 7 marca 2019 roku, godz. 22:28

Rozumiem, jeśli doświadczenie uznajesz za element mądrości, to zgoda, zdobywa je się za wiekiem, ale też indywidualnie, ktoś młodszy może mieć więcej doświadczenia w danej dziedzinie i jest mądrzejszy.
Natomiast akceptacja śmierci już z mądrością nie ma nic wspólnego, akceptacja w Twoim sensie, czyli miłość do śmierci. ;)

 3 marca 2019 roku, godz. 21:38 7,6°C 0
oszi3 Miki
 4 marca 2019 roku, godz. 14:01

Powiedz to swojej Kobiecie:) oczywiście żartuje, a myśl mi się bardzo podoba...

 2 marca 2019 roku, godz. 19:09 5,9°C 2
yestem yestem
 3 marca 2019 roku, godz. 22:24

Naj­niebez­pie­czniej­szym zag­rożeniem, przed którym po­winieneś się chro­nić jest włas­ne dziec­ko. Prawda, że też zadżebiste? :))

 1 marca 2019 roku, godz. 21:19 6,1°C 0
oszi3 Miki
 4 marca 2019 roku, godz. 14:44

Każdy z nas ma jakieś odczucia, a myślę że to bardzo powszechny stan biorąc pod uwagę rozmiar szamba ten stan jest uzasadniony ale nie jeden się wzbogacił na swoim oborniku:)

 1 marca 2019 roku, godz. 21:18 0
.
 27 lutego 2019 roku, godz. 21:19 32,0°C 3
fyrfle Mirek
 19 kwietnia 2019 roku, godz. 22:11

Z perspektywy czasu widać, że powinni te pieniądze dostać udzie pracujący w postaci podwyżek pensji w budżetówce, bo często gęsto urzędnicy pracujący nad bardzo rogramami gospodarczymi zarabiają 2100 sto złotych netto i mają 20 lat stażu pracy. Na początku byłem entuzjastycznie nastawiony do 500 plus, ale moja wiedz była mikra. Niestety skończyło się to strajkiem chocby nauczycieli.

 27 lutego 2019 roku, godz. 21:07 10,9°C 3
yestem yestem
 28 lutego 2019 roku, godz. 18:26

Kiedyś o tym pisałem. Tak. Jest za darmo, ale trzeba oddać wszystko.
Pozdrawiam. :)

danioł

Autor

https://www.facebook.com/MataTaoDao/

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 03.07.2016 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 lutego 2010 roku

2020-05-07, godz. 4:17

2020-05-06, godz. 16:28

kati75 polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-06, godz. 16:27

Radziem polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-06, godz. 16:26

Radziem wskazał(a) tekst ciało starzeje się by [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: danioł

2020-05-06, godz. 16:19

kati75 wskazał(a) tekst ciało starzeje się by [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: danioł

2020-05-04, godz. 15:17

rudolf88 polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-04, godz. 0:17

one drop for all polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-05-02, godz. 12:17

sprajtka polecił(a) twórczość autora na 5danioł

2020-04-18, godz. 22:36

sand dodał(a) do zeszytu tekst tak bar­dzo [...] autorstwa danioł

2020-01-04, godz. 14:10

.Rodia skomentował(a) tekst poczucie istnienia [...] autorstwa danioł