cywil13

Autor

Mogę wejść w posiadanie dusz, czujących strach w mych oczach... Najbardziej dziękuję tym, którzy we mnie nie wierzyli, bo to właśnie oni dali mi motywację- pokazanie na co mnie stać i w jak wielkim byli błędzie mówiąc, że będę nikim... Osiągając dno nie zna­lazłem tam pe­reł ani skarbów, ja­kie obiecała mi wódka.
Ale spot­kałem tam anioła, który ofiaro­wał mi coś więcej…dał mi narzędzia za po­mocą których z de­sek doświad­czeń za­topionych tam ludzkich wraków zbu­dowałem dra­binę dzięki której wy­dos­tałem się na po­wie­rzchnię by roz­począć no­we życie i stać się aniołem dla innych...... https://www.facebook.com/cywil.cywil.58/

Konto utworzone  16 grudnia 2009 roku

Zeszyty

for ...

mandragora life

1 konto
cywil13
2 teksty
Wszystkie aforyzmy