5 marca 2021 roku, godz. 18:24 128,5°C
Niebieska Róża
 5 marca 2021 roku, godz. 22:23

Cudowne wypowiedzenie tego co czuje się do drugiej osoby, gdy uczucie jakoś się rozchodzi z jakiegoś powodu, choć było takie silne...czuję je na sobie...tekst przejmujący pisany łzą miłości, z głębokim smutkiem ale i nadzieją, że następnym razem będzie lepiej...
Naprawdę piękne wyrażenie tego o czym płacze serce...

cywil13

Autor

Mogę wejść w posiadanie dusz, czujących strach w mych oczach... Najbardziej dziękuję tym, którzy we mnie nie wierzyli, bo to właśnie oni dali mi motywację- pokazanie na co mnie stać i w jak wielkim byli błędzie mówiąc, że będę nikim... Osiągając dno nie zna­lazłem tam pe­reł ani skarbów, ja­kie obiecała mi wódka.
Ale spot­kałem tam anioła, który ofiaro­wał mi coś więcej…dał mi narzędzia za po­mocą których z de­sek doświad­czeń za­topionych tam ludzkich wraków zbu­dowałem dra­binę dzięki której wy­dos­tałem się na po­wie­rzchnię by roz­począć no­we życie i stać się aniołem dla innych...... https://www.facebook.com/cywil.cywil.58/

Konto utworzone  16 grudnia 2009 roku

Zeszyty

for ...

mandragora life

1 konto
cywil13
24 teksty 960
Wszystkie teksty