Cyprian Kamil Norwid

Zgro­madzi­liśmy 29 cytatów, których auto­rem jest Cyp­rian Ka­mil Nor­wid.

Je­dyna miłość, która nas nig­dy nie zdradzi, to miłość własna. 

cytat dnia z 3 czerwca 2015 roku
zebrał 29 fiszek

Po­lacy al­bo­wiem używają po­wie­dze­nia nie ma co mówić wte­dy, gdy jest bar­dzo wiele do mówienia. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Z ka­raf­ki na­pić się można, uścisnąwszy ją za szyjkę i przechy­liw­szy ku us­tom, ale kto ze źródła pi­je, mu­si uklęknąć i pochy­lić czoło. 

cytat dnia z 28 października 2017 roku
zebrał 21 fiszek

Naj­niew­dzięczniej­szy twór na świecie: człowiek. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Oj­czyz­na to wiel­ki zbioro­wy obowiązek. 

cytat dnia z 11 listopada 2017 roku
zebrał 11 fiszek

Słowo jest ogień – mil­cze­nie jest lawa. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Jestże się poetą, czy­li raczej tyl­ko by­wa się? 

cytat
zebrał 10 fiszek

Głosem na­rodu jest har­mo­nia czys­ta, mie­czem - jed­ność i zgo­da, ce­lem - prawda. 

cytat dnia z 2 czerwca 2016 roku
zebrał 10 fiszek

Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Cyprian Kamil Norwid

 
Cyprian Kamil Norwid

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cyprian Kamil Norwid

Autorzy na literę
M N O
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Cyp­rian Ka­mil Nor­wid » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

3 czerwca 2016, 00:49Emmanuel sko­men­to­wał tek­st Głosem na­rodu jest har­mo­nia [...]

2 czerwca 2016, 19:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Głosem na­rodu jest har­mo­nia [...]

3 czerwca 2015, 19:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jedyna miłość, która nas [...]

3 czerwca 2015, 14:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jedyna miłość, która nas [...]

3 czerwca 2015, 13:14onejka sko­men­to­wał tek­st Jedyna miłość, która nas [...]

3 czerwca 2015, 12:50Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Jedyna miłość, która nas [...]

20 października 2013, 20:56ICD sko­men­to­wał tek­st Ideał sięgnął bru­ku.  

6 września 2013, 18:36awatar sko­men­to­wał tek­st Ideał sięgnął bru­ku.  

5 stycznia 2013, 12:40Agent47 sko­men­to­wał tek­st Jedyna miłość, która nas [...]

30 grudnia 2012, 16:16Agent47 sko­men­to­wał tek­st Niech nie wiemy zła, [...]