6 września 2019 roku, godz. 11:04  14,0°C
Edytowano  6 września 2019 roku, godz. 11:05

Z cyklu ''mikroopowiadanie''

Roztrząsywanie problemów wiąże je…
Krystyna A.Sz.
04.09.2019r./ 21:20

Cris Cris
 10 września 2019 roku, godz. 17:08
Edytowano 10 września 2019 roku, godz. 17:09

niekiedy i rozmowa nie pomaga, więc trzeba działać po swojemu...działanie też ma moc rozwiązywania ich...dziękuję i pozdrawiam Kati :)

 31 sierpnia 2019 roku, godz. 23:19  24,2°C

mikroopowiadanie

Pozytywne myśli klei, kropelka nadziei...

Krystyna A.Sz.
31.08.2019r./22:47

Cris Cris
 3 września 2019 roku, godz. 1:26

dziękuję Kati za słowo i wszystkim za serduszka :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://cris2.cytaty.info/

1-sze konto - krysta~~~http://krysta.cytaty.info/

Konto utworzone  5 maja 2015 roku
1 konto
cytlopka
608 tekstów
 15 grudnia 2015 roku
1 konto
agniecha1383
388 tekstów
 14 grudnia 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Własnym sercem pisane...

Jeżeli korzystasz z moich przemyśleń i dodajesz tekst na swoją (inną) stronę ubierz w cudzysłów, podaj mnie, autora. Większość moich tekstów jest wydana drukiem. W opisie po prawo więcej info.
Krystyna Anna Szklarczyk

2020-02-18, godz. 0:37

Cris skomentował(a) tekst Nie wysypuję do [...] autorstwa marka

2020-02-18, godz. 0:31

Cris skomentował(a) tekst Apogeum krzyku jest tą [...] autorstwa Kedar

2020-02-18, godz. 0:29

Cris skomentował(a) tekst coś tam po mnie [...] autorstwa onejka

2020-02-18, godz. 0:26

Cris skomentował(a) tekst Jak pozbyć się [...] autorstwa JeszczeRaz

2020-02-18, godz. 0:23

Cris skomentował(a) tekst Czasem cień jest [...] autorstwa taktojax

2020-02-18, godz. 0:22

Monika Siwek skomentował(a) tekst ''Nigdy nie jest za [...] autorstwa Cris

2020-02-18, godz. 0:19

Cris skomentował(a) tekst W prozie życia zawsze [...] autorstwa andrea69

2020-02-18, godz. 0:19

Cris skomentował(a) tekst Mówimy, że świat jest [...] autorstwa Neska

2020-02-18, godz. 0:17

Cris skomentował(a) tekst Pesymiście nawet promyk [...] autorstwa Radziem

2020-02-18, godz. 0:15

Cris skomentował(a) tekst Prosiłam: - Nie [...] autorstwa kuloodporna