20 sierpnia 2019 roku, godz. 22:30

...i dziecięce marzenia dojrzewają...
Krystyna A.Sz.
20.08.2019r./ 20:01

Cris Cris
 23 sierpnia 2019 roku, godz. 00:03

Dziękuję dziewczyny :)

 9 sierpnia 2019 roku, godz. 19:18

Niepokorni..., unoszą się...,

Krystyna A.Sz. 09.08.2019r.
inspiracja kati 75

 7 czerwca 2019 roku, godz. 23:58

Gwarancja jest, lecz bez gwarancji...
Krystyna A.Sz. 05.06. 2019r.

Cris Cris
 18 czerwca 2019 roku, godz. 00:04

dziękuję za wizytę i czytanie ...pozdrawiam serdecznie :)

 29 kwietnia 2019 roku, godz. 22:16

Źle się dzieje kiedy los łzami częstuje, nie źródłem...
Krystyna A.Sz. 29.04.2019r

Cris Cris
 13 maja 2019 roku, godz. 8:27

:)) dla wszystkich

 16 kwietnia 2019 roku, godz. 22:33

Czasem i szczęście może wymęczyć...

16.04.2019r.
Krystyna A. Sz.

Cris Cris
 29 kwietnia 2019 roku, godz. 22:42

dziękuję i pozdrawiam wzajemnie :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ Krystyna Anna Szklarczyk~~~ https://cris2.cytaty.info/ - to moje 2-gie konto na Cytatach... 1-sze krysta~~~http://krysta.cytaty.info/

Konto utworzone 5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

Pisane pod dyktando serca mego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. ~~ http://cris2.cytaty.info/
Krystyna A.Sz.

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

dzisiaj, godz. 9:00

kati75 dodał(a) do zeszytu tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] autorstwa Cris

dzisiaj, godz. 22:37

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst I wciąż trwam. [...] autorstwa Cris

dzisiaj, godz. 22:36

marcin kasper dodał(a) do zeszytu tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] autorstwa Cris

dzisiaj, godz. 22:03

silvershadow skomentował(a) tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] autorstwa Cris

dzisiaj, godz. 21:52

Cris skomentował(a) tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] swojego autorstwa

dzisiaj, godz. 21:47

Cris wypowiedział(a) się w wątku Skojarzenia, którego autorem jest Evey

wczoraj, godz. 11:51

Malusia_035 skomentował(a) tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] autorstwa Cris

wczoraj, godz. 11:51

Malusia_035 dodał(a) do zeszytu tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] autorstwa Cris

wczoraj, godz. 10:18

fyrfle skomentował(a) tekst I wciąż trwam. [...] autorstwa Cris

wczoraj, godz. 10:06

fyrfle skomentował(a) tekst nawet jeśli zdobyłeś [...] autorstwa Cris