14 czerwca 2017 roku, godz. 23:28 6,7°C
Cris
 15 czerwca 2017 roku, godz. 22:58

Elu dziękuję za wizytę i pozostawione słowa... serdeczności :))

 13 czerwca 2017 roku, godz. 20:09 12,4°C
natalia(__ups Natalia
 14 czerwca 2017 roku, godz. 13:43

Nawzajem ;)

 12 czerwca 2017 roku, godz. 15:46 10,4°C
Cris
 7 lutego 2018 roku, godz. 17:49

Witam mill , miło, dziękuję ...wzajemnie pozdrawiam :)

 10 czerwca 2017 roku, godz. 1:51 24,8°C
Cris
 13 czerwca 2017 roku, godz. 22:17

Mirku i Michale, dobrego wieczoru życzę :)

 8 czerwca 2017 roku, godz. 21:33 13,6°C
Cris
 9 czerwca 2017 roku, godz. 11:16

Dziękuję panowie.
Pozdrawiam na miły dzień.

 7 czerwca 2017 roku, godz. 18:18 6,3°C
Cris
 9 czerwca 2017 roku, godz. 00:10

Dziękuję, Yestem :)

 2 czerwca 2017 roku, godz. 21:19 52,3°C
Cris
 3 czerwca 2017 roku, godz. 00:14

Gradobicie z automatu.?

 2 czerwca 2017 roku, godz. 00:03 11,6°C
Cris
 5 czerwca 2017 roku, godz. 00:38

:)

 27 maja 2017 roku, godz. 14:13 12,2°C
Cris
 29 maja 2017 roku, godz. 00:37

Dzięki Dar­ku za wi­zytę :)

 22 maja 2017 roku, godz. 21:53 14,4°C
Cris
 24 maja 2017 roku, godz. 12:09

Ja, dzięki za czy­ta­nie i słowa... :)

 15 maja 2017 roku, godz. 21:45 15,6°C
Cris
 19 maja 2017 roku, godz. 1:18

Michał miło, że zajrzałeś...
Dobrej nocy życzę :)

 12 maja 2017 roku, godz. 20:09 32,8°C
Cris
 13 maja 2017 roku, godz. 23:15

Dzięki Mirku, że aż tak.

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
426 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 7