15 sierpnia 2020 roku, godz. 00:14 31,5°C
Naja Ela
 16 sierpnia 2020 roku, godz. 19:55

Dzisiaj duszno jest chyba wszędzie... Każdy gorset można poluzować lub rozwiązać.
;-)

 2 sierpnia 2020 roku, godz. 1:42 15,5°C
Cris
 3 sierpnia 2020 roku, godz. 1:29
Edytowano 3 sierpnia 2020 roku, godz. 1:31

Wiersz napisałam w maju, dodałam teraz. Temat wciąż aktualny.

Miałam zmienić słowa (cieszmy majem), na cieszmy latem, ale wiersz doczekał druku jak i inne, więc tak pozostawiłam.
Pozdrawiam sedecznie gości i dziękuję za czytanie :)

 27 stycznia 2020 roku, godz. 2:56 14,7°C
kati75 Kati
 28 stycznia 2020 roku, godz. 18:38

W tych kilku słowach ,subtelność nieziemska:-)pozdrawiam cieplutko 🙂

 14 grudnia 2019 roku, godz. 22:49 8,8°C
Maverick123 Bogdan
 1 stycznia 2020 roku, godz. 12:41

Piękne to przebudzenie, albo raczej przedłużenie tego snu upragnionego. Gdzieś tam... krążą nasze marzenia...

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
426 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 3