13 maja 2015 roku, godz. 13:04 48,5°C
Cris
 6 lipca 2015 roku, godz. 21:00

Malusia, Mirku...dziękuję :)

 12 maja 2015 roku, godz. 20:33 39,5°C
Cris
 1 sierpnia 2015 roku, godz. 1:34

Dziękuję Pani Natalio :)

 11 maja 2015 roku, godz. 14:40 29,8°C
natalia(__ups Natalia
 14 maja 2015 roku, godz. 23:49

''Boso po rosie''' to takie dziecinne , czy szalone
niekoniecznie , szaleństwem nazwałabym lęk przed rosą ;)
Świetne ;)

 6 maja 2015 roku, godz. 12:44 20,9°C
Cris
 8 maja 2015 roku, godz. 15:59

Mill dziękuję za opinię... ;)

1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
427 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 29