17 stycznia 2021 roku, godz. 1:02
zielonakredka ula a może marta
 17 stycznia 2021 roku, godz. 9:44

Spojrzenie ciszą wypowie co myśli, a krzyk zabija spokój duszy

 26 grudnia 2020 roku, godz. 4:02 59,5°C
Cris
 31 grudnia 2020 roku, godz. 2:58

Kati sercem dziękuję za odwiedziny i pozostawione słowa :)

Wszystkim czytającym dziękuję :)

Pozdrawiam serdecznie :)

 23 grudnia 2020 roku, godz. 2:16 33,5°C
Cris
 26 grudnia 2020 roku, godz. 3:14

Ula piękny komentarz...dziękuję serdecznie ... pozdrawiam <3

 15 listopada 2020 roku, godz. 3:28 44,4°C
Cris
 15 listopada 2020 roku, godz. 23:43

Dziękuję Rafale za czytanie i pozostawione słowa...to miłe.
Pozdrawiam serdecznie na nowy, dobry tydzień. :)

 1 października 2020 roku, godz. 12:19 91,3°C
Cris
 3 października 2020 roku, godz. 19:13

Kati,
Malusia,
Mirku ...
dziękuję Wam pięknie za słowa ...

Pozdrawiam ciepło :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
427 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 2