29 stycznia 2017 roku, godz. 11:49 9,3°C
Cris
 30 stycznia 2017 roku, godz. 22:55

Dziękuję, że tak odczytujesz :) Serdeczności Magdo

 27 stycznia 2017 roku, godz. 17:06 11,3°C
Cris
 30 stycznia 2017 roku, godz. 19:55

Michał dzięki za czytanie...pozdrawiam wieczorem :)

 22 stycznia 2017 roku, godz. 12:45 9,7°C
Cris
 26 stycznia 2017 roku, godz. 22:35

...i całą dobę, na każdy dzień, a na­wet dłużej...
Yes­tem dzięki :)

 20 stycznia 2017 roku, godz. 23:43 8,2°C
Cris
 29 stycznia 2017 roku, godz. 22:58

Michał miło, że po­doba się :)

 18 stycznia 2017 roku, godz. 11:51 21,0°C
Cris
 20 stycznia 2017 roku, godz. 17:50

Giulietko miło, dziękuję za odwiedziny i słowa :)

Natalio i Tobie dziękuję

JaiTy to jest Twój punkt widzenia, ja nadal uważam jak w wierszu- nie do twarzy...

Miłego wieczoru życzę Wam :)

 13 stycznia 2017 roku, godz. 22:15 17,1°C
Cris
 15 stycznia 2017 roku, godz. 11:48

Michał jeśli Ci pa­suje- ok, ale do tam­te­go szyf­ro­wane­go mam in­ny, może za ja­kiś czas..?,
ale jeszcze nie, zas­ta­nowię się...jak do­dam to do­piszę info...
Dzięki, poz­dra­wiam wza­jem­nie :)

 13 stycznia 2017 roku, godz. 14:05 6,7°C
Cris
 21 stycznia 2017 roku, godz. 18:18

Dziękuję dziew­czy­ny za czy­tanie i zeszy­ty :)

 12 stycznia 2017 roku, godz. 22:27 7,4°C

dzisiaj dla odmiany wiersz szyfrowany

kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 22 kwietnia 2021 roku, godz. 00:23

🌼🌼🌼😊

 11 stycznia 2017 roku, godz. 22:27 7,1°C
Cris
 11 stycznia 2017 roku, godz. 23:57

Papużko miło Cię gościć, masz rację ''teraz''... najważniejsze :)
Odwzajemniam pozdrowienia

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
426 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 11