24 lutego 2017 roku, godz. 23:24 2,3°C
Cris
 25 lutego 2017 roku, godz. 14:36

RozaR zain­spi­rowa­ny, ład­ny mi­ni zapisałeś.

 21 lutego 2017 roku, godz. 20:46 25,8°C
Cris
 24 lutego 2017 roku, godz. 1:51

Ma­lusia dzięki za wi­zytę...ser­deczności :)

 20 lutego 2017 roku, godz. 22:14 58,0°C
Cris
 24 lutego 2017 roku, godz. 1:50

Serdeczne dzięki Malusia :))

 19 lutego 2017 roku, godz. 22:06 16,7°C
Cris
 22 lutego 2017 roku, godz. 18:00

Wzajemności Malusia, dziękuję :))

 19 lutego 2017 roku, godz. 12:10 28,9°C
Cris
 20 lutego 2017 roku, godz. 14:02

Dziękuję Natalio, wzajemnie pogodnego dnia
:)

 14 lutego 2017 roku, godz. 12:12 18,0°C
natalia(__ups Natalia
 14 lutego 2017 roku, godz. 14:08

Dziękuję . wzajemnie

 9 lutego 2017 roku, godz. 22:41 7,8°C
natalia(__ups Natalia
 11 lutego 2017 roku, godz. 00:33

Nie szkodzi , nie ma sprawy . Bardzo często wpływy mają niezwykle zwodnicze przypływy , ukierunkowane monotematycznie. Nawzajem

 8 lutego 2017 roku, godz. 21:15 5,1°C
Cris
 14 lutego 2017 roku, godz. 15:25

Ewelino dzięki za słowa.

 5 lutego 2017 roku, godz. 12:12 15,6°C
Cris
 8 lutego 2017 roku, godz. 5:15

Dziękuję

 31 stycznia 2017 roku, godz. 8:55 25,2°C
Cris
 1 lutego 2017 roku, godz. 20:48

Mirku, o tak warto przyglądać się w każdej porze roku...
Onejko ciepłe te trzy wersy.
Michał i ja lubię.

Z pozdrowieniami Cris :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
427 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 10