28 kwietnia 2022 roku, godz. 18:25 44,9°C
kati75 Kati
 28 kwietnia 2022 roku, godz. 21:47

Temperament ma swoje zapędy..pozdrawiam Krysiu🙂

 9 marca 2022 roku, godz. 2:43 59,1°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 13 marca 2022 roku, godz. 8:14

Pośród tych majestatycznych chwil milczenia ,
zostawiam kilka słów swojego przemyślenia ...
krótkie ,zwięzłe i bardzo celne Twoje słowa Krysiu ,
pośród nich zostawiam swoje serdeczne pozdrowienia 🙂🍀

 17 lutego 2022 roku, godz. 5:51 100,8°C
one drop for all Eliza
 17 lutego 2022 roku, godz. 20:22

ladnie napisane

 14 lutego 2022 roku, godz. 23:59 40,9°C
Secret Reflection_35 Malwina Twoje przeznaczenie
 12 marca 2022 roku, godz. 18:21

👍

 9 stycznia 2022 roku, godz. 14:32 34,2°C
kati75 Kati
 9 stycznia 2022 roku, godz. 20:19

Przeznaczenie coś czego się nie szuka podobno odnajduje nas samo.Pozdrawiam Krysiu 🙂

 8 stycznia 2022 roku, godz. 19:47 81,6°C
Jacha S.
 8 stycznia 2022 roku, godz. 20:04

Czy jesteś młody czy stary, uśmiechaj się, zachowaj otwartość umysłu, miej nieustanną ciekawość świata i ludzi...Żyj długo i szczęśliwie. Najważniejszy jest apetyt na życie!

 2 maja 2021 roku, godz. 7:03 40,8°C
apostrof1
 2 maja 2021 roku, godz. 16:35

Raczej pyszni i pewni siebie
naiwność a pokorę dzieli cieniuteńka nić
mądrości nawet trudno to odróżnić, bo tak łatwo o pomyłkę...

 7 marca 2021 roku, godz. 21:06 8,4°C
Cris
 7 marca 2021 roku, godz. 21:32

Była w obrazie, ale zmieniłam. Pewnie dlatego.
Dziękuję Kati ...pozdrawiam :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
426 tekstów
Wszystkie myśli