10 maja 2023 roku, godz. 13:50 24,3°C
scorpion Gajowy
 12 maja 2023 roku, godz. 12:30

Chyba raczej na pewno ;]

 4 stycznia 2023 roku, godz. 19:14 50,6°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 5 stycznia 2023 roku, godz. 9:31

Z czasem się rozchodzą 😊

 22 sierpnia 2022 roku, godz. 17:32 38,3°C
Strange one Adam
 22 sierpnia 2022 roku, godz. 21:56

Myślę, że "wszędzie" jest przy jednej ścieżce.
Jeśli zatrzymujemy się na własnym rozdrożu, to znak że brakuje nam celu.

 28 kwietnia 2022 roku, godz. 18:25 44,9°C
kati75 Kati
 28 kwietnia 2022 roku, godz. 21:47

Temperament ma swoje zapędy..pozdrawiam Krysiu🙂

 9 marca 2022 roku, godz. 2:43 59,1°C
Infinite Gentleman Night Rafał
 13 marca 2022 roku, godz. 8:14

Pośród tych majestatycznych chwil milczenia ,
zostawiam kilka słów swojego przemyślenia ...
krótkie ,zwięzłe i bardzo celne Twoje słowa Krysiu ,
pośród nich zostawiam swoje serdeczne pozdrowienia 🙂🍀

 17 lutego 2022 roku, godz. 5:51 100,8°C
one drop for all Eliza
 17 lutego 2022 roku, godz. 20:22

ladnie napisane

 14 lutego 2022 roku, godz. 23:59 40,9°C
Secret Reflection_35 Malwina Twoje przeznaczenie
 12 marca 2022 roku, godz. 18:21

👍

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
434 teksty
Wszystkie myśli