4 września 2019 roku, godz. 16:47 15,9°C
Cris
 6 września 2019 roku, godz. 11:22

Dziękuję i pozdrawiam :)

 12 maja 2018 roku, godz. 23:29 12,7°C
Cris
 18 maja 2018 roku, godz. 23:50

Dziękuję, wzajemnie pozdrawiam, Kati :)

 19 października 2017 roku, godz. 9:48 20,7°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 21 kwietnia 2021 roku, godz. 00:19

😊🌼🌼🌼......sweet......🌼🌼🌼😊

 13 sierpnia 2017 roku, godz. 21:35 4,7°C
Cris
 16 sierpnia 2017 roku, godz. 16:43

:))

 12 lipca 2017 roku, godz. 23:05 10,6°C
Cris
 12 sierpnia 2017 roku, godz. 22:07

Miło, że po­doba się...wza­jem­ności ślę Ma­lusia ;):)

 27 czerwca 2017 roku, godz. 22:16 11,6°C
Cris
 28 czerwca 2017 roku, godz. 18:33

Wiatr roz­wiał...dzięki Piotr.

 18 czerwca 2017 roku, godz. 19:55 13,0°C
Cris
 21 czerwca 2017 roku, godz. 1:56

Dziękuję Elu...tymi słowami dodałaś mi skrzydeł...
Pozdrawiam nocą :))

 14 czerwca 2017 roku, godz. 23:28 6,7°C
Cris
 15 czerwca 2017 roku, godz. 22:58

Elu dziękuję za wizytę i pozostawione słowa... serdeczności :))

 12 czerwca 2017 roku, godz. 15:46 10,4°C
Cris
 7 lutego 2018 roku, godz. 17:49

Witam mill , miło, dziękuję ...wzajemnie pozdrawiam :)

 10 czerwca 2017 roku, godz. 1:51 24,8°C
Cris
 13 czerwca 2017 roku, godz. 22:17

Mirku i Michale, dobrego wieczoru życzę :)

 7 czerwca 2017 roku, godz. 18:18 6,3°C
Cris
 9 czerwca 2017 roku, godz. 00:10

Dziękuję, Yestem :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
144 teksty
Wszystkie haiku