24 września 2019 roku, godz. 1:35 16,1°C
yestem yestem
 25 września 2019 roku, godz. 21:00

I słusznie. :))

 6 września 2019 roku, godz. 11:04 14,4°C
Cris
 10 września 2019 roku, godz. 17:08
Edytowano 10 września 2019 roku, godz. 17:09

niekiedy i rozmowa nie pomaga, więc trzeba działać po swojemu...działanie też ma moc rozwiązywania ich...dziękuję i pozdrawiam Kati :)

 4 września 2019 roku, godz. 16:47 15,9°C
Cris
 6 września 2019 roku, godz. 11:22

Dziękuję i pozdrawiam :)

 31 sierpnia 2019 roku, godz. 23:19 24,2°C
Cris
 3 września 2019 roku, godz. 1:26

dziękuję Kati za słowo i wszystkim za serduszka :)

 29 sierpnia 2019 roku, godz. 16:44 12,1°C
Cris
 31 sierpnia 2019 roku, godz. 18:05

Dziękuję Malusia za słowa...
Wszystkim dziękuję za serduszka :)

 23 sierpnia 2019 roku, godz. 1:23 28,6°C
Cris
 1 września 2019 roku, godz. 15:04

Wszystkim serdecznie dziękuję :)

Mirku nadrabiam następne projekty.
Tu dodaję publikowane już teksty...,

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
857 tekstów 33 926
Wszystkie teksty, str. 7