1 lutego 2016 roku, godz. 11:43 133,7°C
Cris Cris
 3 marca 2016 roku, godz. 14:16

...zapewne trudne, Mill, dzięki... :)

 31 stycznia 2016 roku, godz. 9:40 88,8°C
Cris Cris
 1 lutego 2016 roku, godz. 19:57

Za zeszyty i fiszki także dziękuję :)

 30 stycznia 2016 roku, godz. 17:17 51,8°C
Cris Cris
 6 marca 2016 roku, godz. 23:01

dzięki Mill za czytanie... :)

 29 stycznia 2016 roku, godz. 14:35 42,2°C
Cris Cris
 29 stycznia 2016 roku, godz. 23:28

Mirku, myślę, że 'mimo wszystko nie za wszelką cenę' ...

 28 stycznia 2016 roku, godz. 1:07 71,2°C
Cris Cris
 28 lutego 2016 roku, godz. 16:41

Mill mnie chodzi o czytanie z błyszczących oczu, a co za kulisami to wyobrazić można... ;)
...ale i Twoja interpretacja ciekawa :)

 27 stycznia 2016 roku, godz. 18:11 47,6°C
Cris Cris
 30 stycznia 2016 roku, godz. 15:49

Mirku pewnie każdy ma takie wspomnienia, które chciałby zapomnieć, choć nie do końca- przecież stanowią część życia...pozdrawiam.

 25 stycznia 2016 roku, godz. 16:06 30,3°C
Cris Cris
 28 stycznia 2016 roku, godz. 00:27

Dzięki Michał i Wszystkim czytającym... Pozdrawiam.

 22 stycznia 2016 roku, godz. 21:07 109,3°C
Cris Cris
 29 lutego 2016 roku, godz. 17:00

Mill dzięki za słowo...
:)

 21 stycznia 2016 roku, godz. 00:46 38,1°C
Cris Cris
 25 stycznia 2016 roku, godz. 21:18

Dziękuję za słowa...
:)

 14 stycznia 2016 roku, godz. 1:52 63,8°C
Cris Cris
 20 stycznia 2016 roku, godz. 15:16

Dziękuję Różo za słowa... :)
Pozdrawiam Wszystkich czytających... :)

 13 stycznia 2016 roku, godz. 19:10 105,9°C
Cris Cris
 8 marca 2016 roku, godz. 11:50

dzięki Mill.
:)

 11 stycznia 2016 roku, godz. 22:26 86,4°C
Cris Cris
 5 marca 2016 roku, godz. 1:32

Mill właśnie bywa i tak...choć czasem tak trzeba...

 9 stycznia 2016 roku, godz. 4:59 75,8°C
Cris Cris
 11 stycznia 2016 roku, godz. 21:53

Anno, Malusia :)...dziękuję dziewczyny...pozdrawiam na miły wieczór :)

 7 stycznia 2016 roku, godz. 1:58 43,6°C
Cris Cris
 11 stycznia 2016 roku, godz. 1:17

Michał dzięki.

 6 stycznia 2016 roku, godz. 1:25 52,9°C
Cris Cris
 9 stycznia 2016 roku, godz. 20:06

Ja,...Wojtek...dzięki za czytanie i komentarze.

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...