24 lipca 2018 roku, godz. 20:25 27,2°C
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 28 lipca 2018 roku, godz. 20:22

Dołączam się do pozdrowień

 23 lipca 2018 roku, godz. 20:19 29,2°C
fyrfle Mirek
 3 września 2018 roku, godz. 15:10

Dużo nas, a tak mało daje głos Cytatom :)

 24 maja 2018 roku, godz. 2:39 15,4°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 20 kwietnia 2021 roku, godz. 22:53

Oj tak tak.......słodkie takie przylepki a w środeczku kipią ....😊🌼🌼🌼

 12 maja 2018 roku, godz. 23:29 12,7°C
Cris
 18 maja 2018 roku, godz. 23:50

Dziękuję, wzajemnie pozdrawiam, Kati :)

 12 maja 2018 roku, godz. 23:08 6,9°C
Cris
 29 maja 2018 roku, godz. 00:41

Ze wspomnieniami tworzymy całość, już kiedyś napisałam taką myśl...bardziej rozbudowaną, gdzieś tu m.in. jest.
Dziękuję Elu za czytanie i pozostawione słowa.
Pozdrawiam:)

 14 kwietnia 2018 roku, godz. 15:02 16,9°C
Cris
 12 maja 2018 roku, godz. 23:11

Dziękuję Wam :) Pozdrawiam

 17 marca 2018 roku, godz. 15:21 19,5°C
Cris
 22 marca 2018 roku, godz. 00:33

Dziękuję Wam.
Pozdrawiam :)

 15 marca 2018 roku, godz. 14:24 32,8°C
yestem yestem
 17 marca 2018 roku, godz. 3:09

:))

 7 marca 2018 roku, godz. 21:32 22,6°C
fyrfle Mirek
 11 lipca 2018 roku, godz. 13:29

Najważniejsze, żeby znały swoje miejsce w życiu i wiedziały, że człowiek żyje dla przyjemności, a nie dla cierpienia.

 21 stycznia 2018 roku, godz. 1:09 11,0°C
Cris
 27 stycznia 2018 roku, godz. 00:16

Pozdrawiam Magdo, miło, że jesteś. :)

Cris

Autor

''Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są; sposób w jaki je postrzegamy, zależy od tego, jacy sami jesteśmy.'' Anais Nin ~~~~~~~ ~~~ In­formuję, że wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku- WYMAGANA JEST MOJA PISEMNA ZGODA! Własnym Sercem Pisane. ~~~Obowiązuje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami ).~~~ WIĘKSZOŚĆ PUBLIKOWANYCH TU MOICH TEKSTÓW JEST WYDANA DRUKIEM W AUTORSKIM TRYPTYKU I WIELU ANTOLOGIACH.
Jeżeli chcesz skorzystać z moich przemyśleń, udostępniaj autoryzacją. ~~~Krystyna Anna Szklarczyk

Cris to moje 2-gie konto na Cytatach ~~~~ https://www.cytaty.info/autor/cris-kdw.htm

1-sze konto - krysta https://www.cytaty.info/autor/krysta.htm

Konto utworzone  5 maja 2015 roku

Zeszyty

czasem brak słów

a tekst zatrzymuje.

miniatury, haiku

dużo treści, mało słów.

myśli

zatrzymują...

serce podpowiada

zatrzymaj się, poczytaj...

Cris
857 tekstów 33 926
Wszystkie teksty, str. 10