Clarissa Pinkola Estés

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Cla­ris­sa Pin­ko­la Estés.

To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Wios­na przychodzi z deszczem łez. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Kto nie pot­ra­fi wyć, ten nie od­naj­dzie swo­jego stada. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Nie można dos­tać mle­ka w zag­rodzie dla baranów. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Kiedy życie jest zbyt kon­tro­lowa­ne, ro­bi się go co­raz mniej do kontrolowania. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
D E F
Aktywność