Zeszyty

życie

Wszystko co nam tak bliskie, ale również tak dalekie

chrupcia
199 tekstów
Wszystkie listy