Zeszyty

życie

Wszystko co nam tak bliskie, ale również tak dalekie

chrupcia
207 tekstów
Wszystkie listy, str. 10