Zeszyty

życie

Wszystko co nam tak bliskie, ale również tak dalekie

chrupcia
428 tekstów 20 884
Wszystkie teksty, str. 5