Carlos Ruíz Zafón

Zgro­madzi­liśmy 114 cytatów Car­lo­sa Ruíz Zafóna.

W chwi­li, kiedy zaczy­nasz zas­ta­nawiać się, czy kochasz ko­goś, przes­tałeś go już kochać na zawsze. 

cytat dnia z 31 stycznia 2010 roku
zebrał 476 fiszek

Są oso­by, które się pa­mięta, i oso­by, o których się śni. 

cytat dnia z 18 grudnia 2009 roku
zebrał 431 fiszek

Kto kocha nap­rawdę, kocha w mil­cze­niu, uczyn­kiem, a nie słowami. 

cytat dnia z 5 lipca 2011 roku
zebrał 294 fiszki

Poezję pisze się łza­mi, po­wieść krwią, a his­to­rię rozczarowaniem. 

cytat dnia z 19 grudnia 2009 roku
zebrał 283 fiszki

Książki są lus­trem: widzisz w nich tyl­ko to, co już masz w sobie. 

cytat dnia z 30 lipca 2010 roku
zebrał 269 fiszek

Ludzie lu­bią kom­pli­kować so­bie życie, jak­by już sa­mo w so­bie nie było wys­tar­czająco skomplikowane. 

cytat dnia z 21 stycznia 2013 roku
zebrał 217 fiszek

Is­tnieje­my, póki ktoś o nas pamięta. 

cytat dnia z 14 stycznia 2013 roku
zebrał 205 fiszek

Ludzie są go­towi uwie­rzyć we wszys­tko, tyl­ko nie w prawdę. 

cytat dnia z 10 grudnia 2012 roku
zebrał 204 fiszki

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia. 

cytat dnia z 14 lipca 2016 roku
zebrał 154 fiszki

Ko­biety ob­darzo­ne są nieza­wod­nym in­styn­ktem, dzięki które­mu na­tychmiast wiedzą, kiedy da­ny mężczyz­na tra­ci dla nich głowę. 

cytat dnia z 11 lipca 2013 roku
zebrał 151 fiszek

Carlos Ruíz Zafón

 
Carlos Ruíz Zafón

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Cień wiat­ru

Książę MgłyKsiążę MgłyRodzi­na Car­verów (trójka dzieci, Max, Alic­ja, Iri­na, i ich rodzi­ce) przep­ro­wadza się [...]

MarinaMa­rinaBar­ce­lo­na, la­ta osiem­dziesiąte XX wieku. Óscar Drai jest zauroczo­ny at­mos­ferą po­du­pa­dających se­ce­syj­nych [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Carlos Ruíz Zafón

Autorzy na literę
Q R S
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Car­los Ruíz Zafón » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

6 stycznia 2016, 22:19Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st To życie war­to przeżyć [...]

6 stycznia 2016, 13:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st To życie war­to przeżyć [...]

6 stycznia 2016, 10:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st To życie war­to przeżyć [...]

6 stycznia 2016, 09:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st To życie war­to przeżyć [...]