Bułat Okudżawa

Zgro­madzi­liśmy 5 cytatów, których auto­rem jest Bułat Okudżawa.

Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży
Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi
A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz
I wa­lizkę ma spa­kowaną już. 

cytat dnia z 30 marca 2012 roku
zebrał 82 fiszki

Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś.
Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość.
A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg,
Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. 

cytat
zebrał 13 fiszek

co było nie wróci
i sza­ty roz­dzierać by próżno
cóż każda epo­ka ma włas­ny porządek i ład

a prze­cie mi żal
że tu w drzwiach nie po­jawi się Puszkin
tak chętnie bym dziś choć na kwad­rans na ko­niach z nim wpadł 

cytat
zebrał 9 fiszek

Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat.
Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat
A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni,
Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Oj­czyz­na. Ser­ce za­miera, kiedy w czas rozłąki przy­pomi­nasz ją sobie. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
N O P
Aktywność