Bruno

Autor

"...Poznaj mnie po wierszach, wersach, usiądź, czytaj."

Konto utworzone  25 lipca 2010 roku
1 konto
Bruno
441 tekstów
Wszystkie wiersze