Antoni Czechow

Zgro­madzi­liśmy 23 cytaty, których auto­rem jest An­to­ni Czechow.

Niebo zsyła nam przy­jaźń po to, żebyśmy mog­li się wy­powie­dzieć i poz­być ta­jem­nic, które nas gnębią. 

cytat dnia z 28 marca 2012 roku
zebrał 158 fiszek

Obojętność to pa­raliż duszy, to przed­wczes­na śmierć. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2015 roku
zebrał 93 fiszki

Są ludzie, których up­rzej­mość gor­sza jest od bezczelności. 

cytat dnia z 20 listopada 2013 roku
zebrał 71 fiszek

Żad­na miłość, przy­jaźń, sza­cunek nie jed­noczy tak, jak wspólna niena­wiść do czegoś. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Rdza niszczy żela­zo, a kłam­stwo duszę. 

cytat dnia z 27 lipca 2015 roku
zebrał 34 fiszki

Ko­biety bez to­warzys­twa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez ko­biet głupieją. 

cytat
zebrał 31 fiszek

Na­wet w szczęściu ludzkim jest coś smutnego. 

cytat
zebrał 24 fiszki

Tyl­ko taką młodzież można uz­nać za zdrową, która nie godzi się ze sta­rym ładem i - głupio czy mądrze - wal­czy z nim; wy­maga te­go jej na­tura i na tym opiera się postęp. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2014 roku
zebrał 23 fiszki

Nie pozwól, żeby język wyp­rzedzał myśl. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Gdy człowiek kry­tyku­je cudze ut­wo­ry, czu­je się jak generał. 

cytat dnia z 29 marca 2013 roku
zebrał 18 fiszek

Antoni Czechow

 
Antoni Czechow

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Antoni Czechow

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: An­to­ni Czechow » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 sierpnia 2015, 12:15Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Obojętność to pa­raliż duszy, [...]

18 sierpnia 2015, 01:43Irracja sko­men­to­wał tek­st Obojętność to pa­raliż duszy, [...]

27 lipca 2015, 12:44tom8grab sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 12:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 11:22tom8grab sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 11:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 11:08tom8grab sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 11:07tom8grab sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 10:58nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]

27 lipca 2015, 07:22tom8grab sko­men­to­wał tek­st Rdza niszczy żela­zo, a [...]