Antoine de Saint-Exupéry

Zgro­madzi­liśmy 127 cytatów, których auto­rem jest An­toine de Saint-Exupéry.

Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje. 

cytat dnia z 25 czerwca 2010 roku
zebrał 621 fiszek

Gdy jest bar­dzo smut­no, to kocha się zacho­dy słońca. 

cytat dnia z 16 marca 2009 roku
zebrał 504 fiszki

A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś umrzeć. 

cytat dnia z 12 czerwca 2010 roku
zebrał 501 fiszek

Przy­jaźń poz­naję po tym, że nic nie może jej za­wieść, a praw­dziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. 

cytat dnia z 5 lutego 2010 roku
zebrał 451 fiszek

Po­zos­ta­jesz na zaw­sze od­po­wie­dzial­ny za to, co oswoiłeś.

You are res­ponsib­le, fo­rever, for what you ha­ve ta­med. (ang.) 

cytat dnia z 17 lutego 2012 roku
zebrał 399 fiszek

Wśród ludzi jest się także samotnym. 

cytat
zebrał 278 fiszek

Czy gwiaz­dy świecą tyl­ko po to, aby każdy mógł zna­leźć swoją? 

cytat
zebrał 231 fiszek

Co z te­go, że stoisz na środ­ku skrzyżowa­nia, jeżeli nie masz chęci, by iść dokądkolwiek? 

cytat dnia z 12 lutego 2012 roku
zebrał 206 fiszek

Praw­dzi­wa miłość nie wyczer­pu­je się nig­dy. Im więcej da­jesz, tym więcej ci jej zostaje. 

cytat dnia z 30 czerwca 2013 roku
zebrał 190 fiszek

Od­ległość nie jest miarą oddalenia. 

cytat dnia z 1 marca 2012 roku
zebrał 189 fiszek
Cytaty z książek

TwierdzaTwier­dzaTo os­tatnia książka te­go auto­ra, którą uważał za dzieło swe­go życia. Nie [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

16 września 2017, 14:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st W młodzieńczej twarzy lu­bię [...]

29 sierpnia 2017, 15:14.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie spodziewaj­cie się nicze­go [...]

28 sierpnia 2017, 15:57wdech sko­men­to­wał tek­st Nie spodziewaj­cie się nicze­go [...]

28 sierpnia 2017, 15:39onejka sko­men­to­wał tek­st Nie spodziewaj­cie się nicze­go [...]

27 sierpnia 2017, 23:50nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie spodziewaj­cie się nicze­go [...]

27 sierpnia 2017, 07:57JaJo sko­men­to­wał tek­st Nie spodziewaj­cie się nicze­go [...]

23 sierpnia 2016, 14:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Bóg, które­go można dot­knąć, [...]

23 sierpnia 2016, 12:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bóg, które­go można dot­knąć, [...]

28 kwietnia 2016, 20:50mechaa sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń poz­naję po tym, [...]

25 kwietnia 2016, 17:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko człowiek, który kochał, [...]