Antoine de Saint-Exupéry

Zgro­madzi­liśmy 127 cytatów, których auto­rem jest An­toine de Saint-Exupéry.

Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje. 

cytat dnia z 25 czerwca 2010 roku
zebrał 621 fiszek

Gdy jest bar­dzo smut­no, to kocha się zacho­dy słońca. 

cytat dnia z 16 marca 2009 roku
zebrał 504 fiszki

A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś umrzeć. 

cytat dnia z 12 czerwca 2010 roku
zebrał 500 fiszek

Przy­jaźń poz­naję po tym, że nic nie może jej za­wieść, a praw­dziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. 

cytat dnia z 5 lutego 2010 roku
zebrał 451 fiszek

Po­zos­ta­jesz na zaw­sze od­po­wie­dzial­ny za to, co oswoiłeś.

You are res­ponsib­le, fo­rever, for what you ha­ve ta­med. (ang.) 

cytat dnia z 17 lutego 2012 roku
zebrał 399 fiszek

Wśród ludzi jest się także samotnym. 

cytat
zebrał 277 fiszek

Czy gwiaz­dy świecą tyl­ko po to, aby każdy mógł zna­leźć swoją? 

cytat
zebrał 231 fiszek

Co z te­go, że stoisz na środ­ku skrzyżowa­nia, jeżeli nie masz chęci, by iść dokądkolwiek? 

cytat dnia z 12 lutego 2012 roku
zebrał 205 fiszek

Praw­dzi­wa miłość nie wyczer­pu­je się nig­dy. Im więcej da­jesz, tym więcej ci jej zostaje. 

cytat dnia z 30 czerwca 2013 roku
zebrał 190 fiszek

Od­ległość nie jest miarą oddalenia. 

cytat dnia z 1 marca 2012 roku
zebrał 188 fiszek

Antoine de Saint-Exupéry

 
Antoine de Saint-Exupéry

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

TwierdzaTwier­dzaTo os­tatnia książka te­go auto­ra, którą uważał za dzieło swe­go życia. Nie [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Antoine de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: An­toine de Saint-Exupéry » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

23 sierpnia 2016, 12:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Bóg, które­go można dot­knąć, [...]

23 sierpnia 2016, 10:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bóg, które­go można dot­knąć, [...]

28 kwietnia 2016, 18:50mechaa sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń poz­naję po tym, [...]

25 kwietnia 2016, 15:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko człowiek, który kochał, [...]

16 marca 2016, 12:32krysta sko­men­to­wał tek­st A kiedy two­ja miłość [...]

22 lutego 2016, 22:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Jeśli kto po­niża dru­giego [...]

22 lutego 2016, 22:08Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń poz­naję po tym, [...]

31 października 2015, 10:16Mixue sko­men­to­wał tek­st Świat łez jest tak [...]

25 maja 2015, 07:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zazdrościmy tyl­ko te­mu, na [...]

24 maja 2015, 23:11onejka sko­men­to­wał tek­st Zazdrościmy tyl­ko te­mu, na [...]