Anthony Burgess

Zgro­madzi­liśmy 7 cytatów An­tho­ny'ego Bur­gessa.

To nie świat jest zły – ludzie są źli. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Człowiek niez­dolny wy­bierać to już nie człowiek. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Dob­roć to kwes­tia wy­boru. Kiedy człowiek nie może wy­bierać, to nie jest już ludzkie. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Oto he­rez­ja tych czasów ro­zumu - al­bo coś po­dob­ne­go. - Widzę i zgadzam się, co słuszne, ale ro­bię to, co niesłuszne. 

cytat
zebrał 3 fiszki

- Żołnierz - oz­najmił zmęczo­nym głosem pod­pułkow­nik - nie ma pra­wa do żad­nych poglądów. Te są odgórnie us­ta­lone, słusznie czy niesłusznie. Chy­ba słusznie, sko­ro są ustalone. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Tra­dyc­ja wol­ności jest wszystkim. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Anthony Burgess

 
Anthony Burgess

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Klas­kać jedną ręką

Mecha­niczna po­marańcza

Roz­pus­tne na­sienie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anthony Burgess

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: An­tho­ny Bur­gess » autor: Michał Szyksznian

Aktywność