Anna Kamieńska

Zgro­madzi­liśmy 39 cytatów, których auto­rem jest An­na Ka­mieńska.

Bo um­rzeć to zbyt mały powód, żeby przes­tać kochać. 

cytat dnia z 3 lutego 2010 roku
zebrał 312 fiszek

Sa­mo cze­kanie jest nadzieją. Cze­kam, a więc mam nadzieję. Gorzki smak nadziei. 

cytat dnia z 2 lutego 2010 roku
zebrał 265 fiszek

Cza­sem jest pełno ludzi po to,
aby głębsza była samotność. 

cytat dnia z 23 sierpnia 2012 roku
zebrał 252 fiszki

Sil­niej­sza oso­bowość - sil­niej­sze cier­pienie, straszniej­sze upad­ki, większa am­pli­tuda przeżyć. Być sil­nym - to boli. 

cytat dnia z 21 czerwca 2011 roku
zebrał 236 fiszek

Ciągle mówi­my by nic nie powiedzieć 

cytat dnia z 6 czerwca 2014 roku
zebrał 153 fiszki

Zam­knij oczy, ale nie umieraj. Masz pra­wo do płaczu. A po­tem wstań i wal­cz o następny dzień. 

cytat
zebrał 149 fiszek

Ból prze­cier­piałeś prze­cierp te­raz szczęście 

cytat dnia z 22 listopada 2014 roku
zebrał 148 fiszek

Cier­pienie jest na pew­no rodza­jem sen­su. Bez­sens prze­cież nie bo­li. Bez­sens jest obojętnością. 

cytat dnia z 11 października 2012 roku
zebrał 146 fiszek

Kochać - znaczy czekać. 

cytat dnia z 17 stycznia 2014 roku
zebrał 136 fiszek

Sta­wiać so­bie wy­sokie wy­maga­nia. Mały ideał nicze­go nie stworzy. Dzi­siej­szy ideał człowieka to wzór śred­niości, prze­ciętności i tzw. normalności. 

cytat dnia z 13 września 2010 roku
zebrał 118 fiszek

Anna Kamieńska

 
Anna Kamieńska

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Anna Kamieńska

Autorzy na literę
J K L
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: An­na Ka­mieńska » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

5 stycznia 2017, 21:24oszi3 sko­men­to­wał tek­st Uśmiech — zwas­tun po­rozu­mienia. Uśmiech [...]

6 sierpnia 2014, 21:31słońiczka sko­men­to­wał tek­st Przekleństwo człowieka: wszys­tko, co [...]

6 czerwca 2014, 02:04Kama1126 sko­men­to­wał tek­st Ciągle mówi­my by nic [...]

6 czerwca 2014, 02:02onejka sko­men­to­wał tek­st Ciągle mówi­my by nic [...]