4 września 2014 roku, godz. 14:37  6,9°C

ANGELIQUE CRUELTY : * Będzie Się Działo *

Wyp­chnął wieko spróchniałej trum­ny
od wewnątrz i pająki z niej wy­pełzły
ohyd­ne a po­tem pow­stał on...

W oczach ot­chłań miał czarną
i prze­rażający hor­ror z nich wy­zierał
a ciało je­go us­chłe do kości
przez de­mona straszli­wego
życiem tchnione zos­tało i opęta­ne.

W mieści­nie tej niewiel­kiej
i w do­linie położonej ka­ted­ra stała piękna
a mie­szkańcy mias­teczka często
do niej uczęszcza­li a naj­częściej gdy dzwo­ny
bić zaczy­nały o szóstej nad ra­nem.

Te­go [...]

Smurf007 Tomek
 4 września 2014 roku, godz. 22:27

;)

1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »

Angelique Cruelty

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko Angelique Cruelty postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  4 września 2014 roku

Zeszyty

Jezus Został Zdradzony...

...i zamordowany za swą dobroć przez zdrajców ludzkości.

2019-06-13, godz. 16:40

2019-06-10, godz. 11:37

2019-06-09, godz. 20:53

2019-06-09, godz. 19:38

2019-06-09, godz. 16:50

2019-06-09, godz. 16:42

2019-06-09, godz. 16:28

2019-06-09, godz. 16:27

Angelique Cruelty skomentował(a) tekst Miałam straszną wizję [...] swojego autorstwa

2019-06-09, godz. 16:22

2019-06-09, godz. 16:17

Angelique Cruelty skomentował(a) tekst Miałam straszną wizję [...] swojego autorstwa