Andrzej Mleczko

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty An­drze­ja Mleczko.

Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt. 

cytat dnia z 5 sierpnia 2013 roku
zebrał 79 fiszek

Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Na­leży usiąść wy­god­nie, puścić myśli swo­bod­nie, a następnie ob­serwo­wać je mi­mocho­dem. Kiedy zaś ułożą się w za­bawną kon­fi­gurację, trze­ba to zanotować. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność