27 kwietnia 2014 roku, godz. 19:11  7,5°C

:)

skra­jem ust wilgocią
języ­ka gaszę pragnienie
upa­jam nektarem
słod­kim Morzem Mar­twym unoszę
nieza­tapialną łódź

i tak

żeg­lu­jemy na nieokreśloności
do­tyku kałużami
wzdłuż szcze­rych pól
ugo­rem święto­jańskim strumieniem
aż do źródła http://www.youtube.com/watch?v=mf97F-SpBQU

Barefoot Sara
 27 kwietnia 2014 roku, godz. 19:37

Słodkie Morze Martwe to incydent chemiczny, tak jak skraj ust i wilgoć języka, tyle tylko, że w żaden sposób
nikt nie odważy się nazwać tego wierszem.

Czytelnik nie traktuje serio takich elementów jak;

"żeg­lu­je­my na nieokreśloności
do­ty­ku kałużami
wzdłuż szcze­rych pól
ugo­rem święto­jańskim strumieniem
aż do źródła "

Dotyk kałużami jest usytuowany najniżej, blisko dna.

 26 kwietnia 2014 roku, godz. 22:07  8,9°C

tajemnica

Powiem Ci w tajemnicy...
Znam ta­kie oczy niebies­kie co o łyk miłości proszą ,
Bar­ki znam sil­ne co ba­gaż trosk noszą .
Znam op­la­tające jak bluszcz de­likat­ne dłonie ,
I znam ta­kie ser­ce , które gaśnie , a po­tem znów płonie .

Znam uśmiech ta­ki co zaw­sze rozświet­la twarz moją ,
I znam marze­nia ta­kie , które skrzy­deł do­dają i niepo­koją .
Znam sny jak sza­tan zmysłami opęta­ne ,
Łzy znam , bez przyz­wo­lenia płynące sa­me .

Znam uczu­cie opuszcze­nia , zdra­dy i złości
I znam uczu­cie pięknej gorącej miłości .
Znam uczu­cie lęku , tros­ki i niepew­ności ,
Pożąda­nia , przy­jem­ności i znam uczu­cie zaz­drości .

Ser­ce mo­je też i in­ne ta­jem­ni­ce kry­je ,
Ale tych Ci nie wy­jawię póki żyje .
Po­wiem tyl­ko , że na przekór światu i Two­jej oso­bie
Czu­je że żyje - dzięki To­bie

krysta krystyna
 19 maja 2014 roku, godz. 14:15

ujmujący wiersz...
pozdrawiam :)

Amanda1990

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko Amanda1990 postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  26 kwietnia 2014 roku

2014-05-19, godz. 14:15

krysta skomentował(a) tekst Powiem Ci w tajemnicy... [...] autorstwa Amanda1990

2014-04-27, godz. 19:37

Barefoot skomentował(a) tekst skra­jem ust wilgocią [...] autorstwa Amanda1990

2014-04-27, godz. 19:11

2014-04-27, godz. 5:46

spiroc skomentował(a) tekst Powiem Ci w tajemnicy... [...] autorstwa Amanda1990

2014-04-26, godz. 22:07