Alfred Hitchcock

Zgro­madzi­liśmy 7 cytatów, których auto­rem jest Al­fred Hit­chcock.

Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać. 

cytat dnia z 27 lipca 2011 roku
zebrał 80 fiszek

Film to życie, z które­go wy­maza­no pla­my nudy. 

cytat dnia z 22 stycznia 2013 roku
zebrał 24 fiszki

Ocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­ment, gdy ono na człowieka spada. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Ab­surdal­ność da­je się wy­razić tyl­ko za po­mocą humoru. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Nie jest łat­wo zgładzić człowieka. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Bez szmin­ki ak­torzy sta­ja się mało roz­garnięty­mi dziećmi. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Po­wodze­nie u pub­liczności - to jest kryterium. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
G H I
Aktywność