Aleksander Fredro

Zgro­madzi­liśmy 29 cytatów, których auto­rem jest Alek­sander Fred­ro.

Nie ma większej ra­dości dla głupiego, jak zna­leźć głup­sze­go od siebie. 

cytat dnia z 16 stycznia 2011 roku
zebrał 188 fiszek

Że nikt ci nie po­wie, żeś głupi, przez to mądrym nie jesteś. 

cytat dnia z 23 listopada 2010 roku
zebrał 171 fiszek

Nim się odez­wiesz, po­myśl pier­wej nieco,

bo często słowa jak­by z wor­ka lecą. 

cytat dnia z 11 grudnia 2010 roku
zebrał 98 fiszek

Każda so­wa głupia w dzień. 

cytat dnia z 15 stycznia 2011 roku
zebrał 63 fiszki

Z ko­bietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgad­nie; co zro­bi nikt nie wie. 

cytat dnia z 1 kwietnia 2015 roku
zebrał 40 fiszek

Przy­jaciół kocha­my dla ich wad, bo lu­bimy, gdy ktoś też ma wady. 

cytat dnia z 12 października 2013 roku
zebrał 35 fiszek

Biada na­rodo­wi, który tra­ci sza­cunek dla sa­mego siebie. 

cytat
zebrał 32 fiszki

Nieje­den wiel­ki człowiek, stojąc przed zwier­ciadłem zo­baczy oszusta. 

cytat dnia z 18 stycznia 2013 roku
zebrał 30 fiszek

[...] miłe cudze kra­je, lecz mil­sza ojczyzna. 

cytat dnia z 16 lipca 2012 roku
zebrał 22 fiszki

Z prawdą jak z og­niem: grze­je ale i pa­li zarazem. 

cytat
zebrał 22 fiszki

Aleksander Fredro

 
Aleksander Fredro

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Cudzo­ziem­czyz­na

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aleksander Fredro

Autorzy na literę
E F G
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Alek­sander Fred­ro » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

31 października 2017, 22:01zofija sko­men­to­wał tek­st Biada na­rodo­wi, który tra­ci [...]

21 marca 2016, 07:32PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Niepewność często niez­nośniej­sza od [...]

16 lipca 2012, 18:08Elizabetta sko­men­to­wał tek­st [...] miłe cudze kra­je, [...]

16 lipca 2012, 11:11Kasik sko­men­to­wał tek­st [...] miłe cudze kra­je, [...]