agulka

Autor

Jeżeli miłość twoja nie ma żadnych szans, powinieneś zamilknąć... Bo nie należy mieszać miłości z niewolnictwem serca. Miłość, która prosi, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczuciem lokajskim.

Konto utworzone  24 lutego 2010 roku

Zeszyty

1 konto
agulka
57 tekstów
Wszystkie wiersze