Adam Mickiewicz

Zgro­madzi­liśmy 73 cytaty Ada­ma Mic­kiewicza.

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy. 

cytat dnia z 28 kwietnia 2010 roku
zebrał 460 fiszek

Pow­tarzając dob­ra­noc, nie dałbym ci zasnąć. 

cytat dnia z 10 listopada 2010 roku
zebrał 248 fiszek

Źle mnie w złych ludzi tłumie,

Płaczę, a oni szydzą;

Mówię, nikt nie rozumie;

Widzę, oni nie widzą! 

cytat dnia z 31 października 2010 roku
zebrał 169 fiszek

Język kłamie głoso­wi, a głos myślom kłamie. 

cytat dnia z 27 sierpnia 2010 roku
zebrał 121 fiszek

Głośniej niżeli w roz­mo­wach Bóg prze­mawia w ciszy.

I kto w ser­cu ucichnie, za­raz Go usłyszy. 

cytat dnia z 5 listopada 2009 roku
zebrał 98 fiszek

Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie:

Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. 

cytat dnia z 7 lutego 2012 roku
zebrał 80 fiszek

Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny,
Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny. 

cytat dnia z 25 marca 2011 roku
zebrał 54 fiszki

Wołasz Bo­ga, On często schodzi po kryjomu

I pu­ka do drzwi twoich, aleś rzad­ko w domu. 

cytat
zebrał 53 fiszki

Każdy no­wy dzień jest kwiatem

Który zak­wi­ta w naszych rękach

Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc.

Ser­ce to cząstka człowieka,

Które tęskni, kocha i czeka. 

cytat
zebrał 46 fiszek

Tak zwy­cięzców zwy­ciężył w końcu sen, brat śmierci. 

cytat dnia z 6 czerwca 2017 roku
zebrał 39 fiszek
Cytaty z książek

DZIADY

Pan Ta­deusz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność